ضرب و شتم و بازداشت یک شهروند بلوچ توسط نیروهای امنیتی در دزاپ

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، یک شهروند بلوچ در محل کارش واقع در بازار چهار راه رسولی دزاپ (زاهدان) توسط نیروهای امنیتی پس از ضرب و شتم شدید بازداشت شد.

هویت این شهروند بلوچ “بلال شه بخش”، فرزند حنیف، اهل زاهدان عنوان شده است.

گفتنی است از وضعیت بلال پس از بازداشت تاکنون هیچ اطلاعی در دسترس نیست و همین امر موجبات نگرانی خانواده اش را فراهم کرده است.

لازم به ذکر است با نزدیک شدن به سالگرد جمعه خونین خاش، بازداشت های فراقانونی شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران به شدت افزایش یافته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*