آزاد شدن یک شهروند بلوچ بازداشت شده در راسک از زندان زاهدان

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ١٠ آبان ماه ۱۴۰۲، یک شهروند بلوچ بازداشت شده در راسک پس از گذشت بیش از چهار ماه از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.

هویت این شهروند بلوچ “فرزاد دهقانی” عنوان شده که در تاریخ ٢ تیر ماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای اداره اطلاعات راسک بازداشت شده بود.

فرزاد به همراه چندین شهروند بلوچ دیگر از جمله مولوی نذیر بخش زهی و مولوی کامران سالمی زهی بازداشت شده بود.

مولوی نذیر و مولوی کامران دو تن از روحانیون و اساتید حوزه علمیه مفتاح العلوم راسک از زندان مرکزی زاهدان آزاد شده بودند.

لازم به ذکر است که چند شهروند بلوچ بازداشت از راسک همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی هستند و از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*