تداوم عدم پرداخت معوقات مزدی نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی پهره

به گزارش رسانک، از فروردین ماه ۱۴۰۲ تاکنون، نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر حقوقی دریافت نکرده اند و در حالی که روز گذشته ۲۴ تیر ماه چند نفر از نیروهای شرکتی برای پیگیری وضعیت به دانشگاه رفته اند، هيچ جوابی نگرفته اند.

ناکارآمدی مسئولین و هزینه های بالای زندگی و درمان و بی پولی ناشی از عدم دریافت حقوق باعث گردیده است که بسیاری از کارمندان از این وضعیت خسته و‌ درمانده شده و دیگر انگیزه ای برای کار کردن نداشته باشند.

همچنین پیش از این نیز کارمندان برای پیگیری به فرمانداری مراجعه کرده و به وزارتخانه نامه نوشته اند اما مسئولان گفته اند ما از بیمه طلبکار هستیم هر وقت بیمه پول پرداخت کرد ما حقوق شما را پرداخت می‌کنیم.

گفتنی است با افزایش تورم و گرانی، کارمندان با شرایط سختی دست و‌ پنجه نرم میکنند و بعضی از آنان برای تامین هزینه های زندگی مجبور به کار با تاکسی  یا فروش بنزین شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*