کتک زدن یک کودک کار توسط مامور سد معبر شهرداری چابهار

به گزارش رسانک، صبح امروز شنبه ٢۴ تیر ماه ۱۴۰۲، یکی نیروهای سد معبر شهرداری چابهار در برخوردی ناشایست و غیرانسانی اقدام به کتک زدن و ریختن وسایل کار یک کودک کار بر روی خیابان کرد.

بر اساس این گزارش، نیروی شهرداری مدعی شده که این کودک به شهرداری مالیات پرداخت نمیکند در حالی که شهرداری محیط را برای کسب درآمد آماده کرده است.

گفته می‌شود این کودک که از خانواده‌ای فقیر است با فروش شربت انبه در بازار سنتی شهر چابهار به امرار معاش خود می‌پردازد.

لازم به ذکر است که نبود زیرساخت‌های مناسب شغلی و اقتصادی در بلوچستان باعث شده تا بسیاری از کودکان برای تأمین مایحتاج زندگی از تحصیل بازمانده و با روی آوردن به کارهای کوچک به پدر و مادر خود کمک کنند.

(توجه: ویدئو صدا ندارد.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*