بازداشت یکنفر دیگر از انتظامات مسجد مکی توسط نیروهای امنیتی

به گزارش رسانک، روز ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، یکی از اعضای قدیمی و با سابقه انتظامات مسجد مکی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

هویت این شهروند بلوچ “گل احمد شاهوزهی” عنوان شده است.

گفتنی است که “عبدالواحد شهلی‌بر” در تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۲، “عبدالنصیر شه بخش”، “حامد محمدی نیک(براهویی)” و اسامه شه بخش (نارویی) نیز در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۲ بازداشت شده اند و فعالین بلوچ در مورد شکنجه شدن این افراد و گرفتن اعترافات اجباری از آنها ابراز نگرانی کرده اند.

لازم به ذکر است که اخیرا بعد از موضوع خنثی شدن توطئه مسمومیت مولوی عبدالحمید، نیروهای امنیتی بازداشت نزدیکان ایشان و کارکنان مسجد مکی را تشدید کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*