بازگرداندن یک زندانی محکوم به اعدام به بند زندان زاهدان پس از چهار روز نگهداری در سلول انفرادی

به گزارش رسانک، روز جمعه ٨ اردیبهشت ماه ١۴٠٢، یک زندانی محکوم به اعدامکه توسط مسئولان زندان مرکزی زاهدان به جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه این زندان منتقل شده بود، با رضایت اولیای دم به بند زندان بازگردانده شد. 

هویت این زندانی بلوچ «اسماعیل شه بخش» فرزند غلام نبی، متولد ۱۳۷۶ اهل زاهدان عنوان کرده است. 

اسماعیل بامداد روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به قرنطینه منتقل شده بود. 

گفته می شود، اسماعیل در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به اتهام قتلی که بر اثر نزاع دسته جمعی در میدان کشاورز زاهدان رخ داده بود توسط نیروهای اداره آگاهی در این شهر بازداشت شده است. 

به گفته یک منبع، اسماعیل در جلسه دادگاه، اتهام قتل را بارها رد کرده اما قاضی با اینکه عنوان کرده مدرک محکمی برای اثبات قتل علیه اسماعیل وجود ندارد با این وجود‌ حکم اعدام برایش صادر کرده است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*