خون شهدای بلوچستان پایمال نمی‌شود

رسانک/ در برابر عزم و اراده مردم هیچ حکومتی توان مقابله ندارد. خون های ریخته شده شهدای زاهدان و خاش پایمال نخواهد شد و اکنون قطره قطره آن هم اکنون تبدیل به سیل خروشانی شده است.

ملت بلوچ مصمم است که نگذارد خون این افراد پایمال شود و با قدرت و شدت ادامە می‌دهد زیرا کمتر از تصور همگان به آزادی و پیروزی نزدیک هستیم.

مردم تصمیم گرفته اند که در برابر این همه ظلم و ستم بایستند و دیگر اجازه ندهند حقوقشان پایمال گردد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*