معضل سیلندر گاز در شهرستان مئگس (مهرستان)

رسانک/ معضل سیلندر گاز در شهر مئگس (مهرستان) باعث شده تا صف های طویل و مشکلات جدی را برای شهروندان بوجود بیاید.

گفتنی است بسیاری از مردم با وجود انتظار چند ساعته در صف موفق به تهیه سیلندر نشده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*