مولوی گرگیج در مراسم عید فطر: مظلومترین مناطق کشور بلوچستان و کردستان هستند

به گزارش رسانک، روز جمعه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مولوی محمد حسین گرگیج در مراسم عید فطر در خصوص سوختبران بلوچ گفت: «مسئله ای که هر شب‌ ما را رنج می دهد تیراندازی مستقیم به سمت سوختبران و کولبران است که برای چند لیتر گازوئیل با تیراندازی مستقیم کشته می شوند.»

وی افزود: مظلوم ترین مناطق کشور کردستان و بلوچستان هستند. مسئولین می گویند سرمایه کشور را قاچاق می‌کنند در حالی که در مسئله سوخت کمبود نداریم بلکه اضافه هم هست و باید صادر شود نه اینکه این افراد کشته شوند و پس از آن خانواده هایشان بی سرپرست شوند.

مولوی گرگیج در ادامه سخنان خود افزود: در کوردستان شغل کولبری و بلوچستان سوختبری چرا در ایران ما چنین شغل هایی داشته باشیم که امنیت جانی هم ندارند، باید امنیت جانی آنها تامین شود و هیچ کس حق شلیک به آنان را ندارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*