تصاویری از شهید نعمت الله کبدانی معروف به کالیا

رسانک/ روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١، نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران صدها شهروند بلوچ را بدلیل شعار دادن علیه سردمداران رژیم به خاک و خون کشیدند.

“نعمت الله کبدانی”، معروف به کالیا فرزند رمضان بود که نیروهای سفاک جمهوری اسلامی با شلیک سه گلوله، او را به قتل رساندند.

شهید نعمت الله در بهشت محمد رسول الله شهر دُزاپ دفن شد و نهادهای امنیتی به خانواده این شهید اجازه برگزاری مراسم پرسه نداده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*