قتل یک چوپان در اطراف زاهدان و سرقت گوسفندانش توسط سارقین 

به گزارش رسانک، در ۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، یک شهروند چوپان بلوچ در حالی که گوسفندان را برای چرا برده و ناپدید شده بود روز گذشته ۱۹ فروردین جسد بی جان وی از داخل یک چاه در بیابانهای اطراف زاهدان کشف شد.

حال وش هویت این شهروند را “محمدولی براهویی”، ۴۵ ساله، فرزند محمدمراد اهل یکی از روستاهای منطقه قطارخنجک از توابع زاهدان عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش، سارقین با بستن دست و پاهای محمدولی وی را به داخل یک چاه عمیق انداخته و حدود دویست راس گوسفند را سرقت کرده اند. 

بدنبال ناپدید شدن این شهروند، خانواده و بستگانش پس از جستجوی زیاد، نهایتا بعد از ۱۵ روز جسد وی در یک چاه کشف کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*