خیانت به خون شهدای دزاپ و خاش با حضور در افطاری سپاه در شهرستان خاش

رسانک/ روز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، تعداد معدودی از افراد نسبتاً شناخته شده خاش در مهمانی افطاری سپاه پاسداران در این شهر حضور یافتند که این امر موجب ناراحتی مردم بلوچ در سراسر بلوچستان شد.

این افراد در حالی در مراسم ضیافت افطاری سپاه شرکت کردند که اکثریت مردم، سپاه پاسداران را یکی از آمرین و عاملین اصلی کشتار مردم معترض در جمعه های خونین زاهدان در ۸ مهر ماه ١۴٠١ و خاش در ١٣ آبان ماه ۱۴۰۱، می دانند.

مردم معتقدند حضور این افراد در مراسم های حکومتی و نظامی مصداق بارز پا گذاشتن روی خون شهدا و خودفروختگی آنها است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*