نکات بسیار مهم برای همه، برای بازداشت شدگان و خانوادهای آنان

(بخش دوم)

۱۰- هیچ کدام از احکام صادره اعدام یا سایر احکام حتی با قانون موجود همخوانی ندارند. چگونه به این سرعت توانسته‌اند حکم دهند؟ 

از طریق فشار و آزار به فرد بازداشتی و به کمک دستخط و اقرار / اعتراف خود زندانی و با اعتراض نکردن به قرارهای بازپرس / دادستان / دادسرا (مثلا کیفرخواست) و رای‌های صادر شده در دادگاه. 

پس: اقرار نکنید. 

اگر کردید باز هم فرصت هست و در بازپرسی و دادگاه زیرش بزنید و هر قرار و حکمی که صادر شد بلافاصله به صورت مکتوب و با ثبت رسمی به آن اعتراض کنید و بنویسید که آنرا قبول ندارید.

۱۱- درباره‌ی وثیقه و آزادی موقت: اگر برای زندانی شما قرار وثیقه (یا کفالت) تعیین کرده‌اند به بازپرس / دادسرا و یا دادستان اصرار کنید که قصد تودیع وثیقه برای آزادی موقت دارید. آنها به صورت شفاهی با شما مخالفت می‌کنند اما ممکن است کلک بزنند و در پرونده به صورت مکتوب بنویسند شما توانایی وثیقه سپردن ندارید (عجز در تودیع وثیقه). شما به صورت مکتوب به بازپرس یا دادستان یا ریاست دادگستری بنویسید که توان و تمایل برای تودیع وثیقه دارید. که ثبت شود و نتوانند در پرونده درج کنند که شما بوده‌اید که نخواسته‌اید وثیقه بگذارید. اصرار و پیگیری هم کنید و همیشه به صورت مکتوب.

۱۲- حتی اگر عکس و فیلم نشان دادند، رد کنید که شما بوده‌اید! 

نکته! 

قرار نیست حرف شما را باور کنند. بلکه فقط مهم این است که اقرار نکنید و ننویسید و امضا نکنید.

تعهد ندهید که ” دیگر ” کار غیر قانونی و شرکت در اغتشاش و… نخواهم کرد چون معنیش این است که قبول کردید یک بار انجام داده‌اید. 

بنویسید که ” تا حالا نکرده و نخواهم کرد ” یعنی که قبول ندارید که اینبار هم کاری ” غیرقانونی ” کرده‌اید.

۱۳- با تماس و احضار تلفنی و شفاهی هیچ شخص و نهادی به هیچ جا مراجعه نکنید. تماس تلفنی و هرگونه احضار غیر کتبی، غیرقانونی و فقط برای ارعاب و پرونده‌سازی است. نرفتن شما هیچ عواقبی نخواهد داشت. به هیچ وجه نروید.

۱۴- خانواده‌ها: چه برای تودیع وثیقه، چرا برای گماردن وکیل انتخابی/تعیینی، چه برای اعتراض به قرارها و احکام صادره، چه برای پیگیری وضعیت پرونده، همیشه پیگیری کنید و به صورت مکتوب خواسته‌های خود را در دادسرا / دادگاه ثبت کنید. 

با یک بار تشر و تهدید و یا وعده و وعید آنها فکر نکنید باید دست بردارید. برای کمک به زندانی خود: دائما پیگیری کنید. 

دائما پیگیری کنید… 

دائما پیگیری کنید…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*