تبعیض در سوخت رسانی به شهروندان بلوچستان و غیربومیان

رسانک/ در ایام نوروز بسیاری از جایگاه‌های سوخت در شهرهای مختلف بلوچستان اقدام به نصب بنری با مضمون عدم سوخت رسانی به شهروندان استان بلوچستان و سیستان کردند.

بر اساس این گزارش، برخی از جایگاه های سوخت از تحویل بنزین و سوخت به خودروهای پلاک استان خودداری می‌کنند.

این در حالی است که این جایگاه‌ها از سوی شرکت نفت مجبور شده‌اند برای مسافران خارج از استان سوخت را عرضه کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*