کشته شدن یک شهروند بلوچ در پی تیراندازی نیروهای نظامی در استان فارس

به گزارش رسانک، روز ٢٩ آبان ماه ۱۴۰۱، تیراندازی نیروهای نظامی به سمت خودروی یک شهروند بلوچ در منطقه لار از توابع استان فارس، منجر به کشته شدن سرنشین خودرو شد.

هویت این شهروند بلوچ “آرش شیخ علی زاده” فرزند علی، اهل روستای چاه علی واقع در رودبار در جنوب کرمان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، آرش جهت انجام کاری شخصی عازم استان فارس بوده که توسط نیروهای نظامی بدون هشدار قبلی مورد هدف تیراندازی قرار گرفته است.

گفتنی است که بدنبال تیراندازی نیروهای نظامی به سمت این شهروند ،وی بدلیل شدت جراحات وارده در جان خود را از دست داده است.

سالانه تیراندازی بی ضابطه و مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی به سمت شهروندان بلوچ منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*