ارسالی از کوردستان برای بلوچستان

حمایت ملت کورد از شهر اشنویە در ‌کوردستان⁩ در جواب پیام پشتیبانی ملت بلوچ⁩ که در روزهای اخیر از برادران و خواهران خود در کوردستان حمایت کردند.

این اتحاد پایه‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران را لرزان کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*