آزاد شدن یک شهروند بلوچ از اداره اطلاعات شهرستان شستون

به گزارش رسانک، روز گذشته ۵ آذر ماه ۱۴۰۱، یک شهروند بلوچ که توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات شهرستان شستون (سراوان) بازداشت شده بود، با وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد.

هویت این شهروند “مبین پیرزهی” ، ١٨ ساله اهل شهرستان شستون محرز گشته است.

این شهروند جوان در تاریخ ٢٧ آبان ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات بازداشت شده بود.

لازم به ذکر است که در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی در بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*