اتحاد و همبستگی بلوچ و زابلی

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی در بلوچستان با ترفندهای مختلف در حال ایجاد اختلاف بین مردم بلوچ و زابلی که از یک خانواده هستند، میباشد.

اتحاد و همبستگی یکی از بزرگترین خالقان انرژی است و هر دیکتاتوری را در طول تاريخ از پای درآورده است.

این مردمان سالهاست در کنار هم با همه سختی‌ها و خشکسالی‌ها زندگی کرده‌اند. در غم و در شادی‌ها با هم بودهاند و تا آخر در کنار هم خواهند بود و کسی نمی‌تواند بین آنها تفرقه بیاندازد.

خواننده: مسعود شهرکی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*