کوردستان، کوردستان، حمایتت می کنیم

رسانک/ امروز جمعه ۴ آذر ماه ۱۴۰۱ ، مردم بلوچستان بار دیگر نشان دادند که با کورد و کوردستان خواهند ماند و اتحاد و حمایت خود را نشان دادند.

ملت بلوچ با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار در حمایت از اعتراضات مردمی در کوردستان ، اتحاد را به نمایش گذاشتند.

جمهوری اسلامی از این اتحاد مردمی هراس دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*