فضای ملتهب در زاهدان

رسانک/ خیابان های بسیاری از شهر توسط مردم به تسخير درآمده و مسیرها بسته شده‌اند.

در همین حال نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی به سمت معترضان تیراندازی کرده و بسیاری از شهروندان زخمی شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*