زاهدان، یک طرف رقص و شادی، یک طرف زیر آتش گلوله

رسانک/ امروز جمعه ۴ آذر ۱۴۰۱، درحالیکه مردم بلوچ در شیرآباد و بازار مشترک، جاده قدیم و …، مناطقی که دومین حاشیه نشینی در جغرافیای ایران را به نام زاهدان کرده اند، زیر آتش گلوله هستند و برای آزادی مبارزه می کنند، برخی که سال ها نان و نمک‌ مردم بلوچ را خورده اند در آنطرف شهر در خیابان دانشگاه بخاطر بُرد تیم فوتبال جمهوری اسلامی روی خون بلوچ رقصیدند.

بلوچ فراموش نمی کند چه کسی از او حمایت و چه کسی به او خیانت کرده است همانطور که امروز دیدیم که بلوچ ها چطور جانانه پشت کوردستان ایستادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*