حضور زنان بلوچ در اعتراضات مردمی در زاهدان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۴ آذر ماه ۱۴۰۱ ، زنان بلوچ همچون برادران خود بر علیه جمهوری اسلامی به خیابان ها آمدند و شعار علیه علی خامنه ای دادند.

مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای از حمله شعارهایی بودند که سر داده شد.

گفتنی است که با توجه به خشونت جمهوری اسلامی در مقابل مردم ، اعتراضات در بلوچستان روز به روز بیشتر شده و خشم ملت نمایان تر می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*