استفاده از لباس بلوچی توسط نیروهای سرکوبگر

رسانک/ تصاویر و ویدیوهای ارسالی از بلوچستان نشان می‌دهد، نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی در لباس بلوچی به سرکوب و کشتار مردم بی‌دفاع بلوچ می‌پردازند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که نیروهای سپاه پاسداران تعداد بسیاری لباس بلوچی سفارش داده‌اند.

در این تصویر افرادی که بر روی زمين هستند مجروحان بلوچ می‌باشند که توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*