فراخوان خيزش سراسری بلوچستان

رسانک/ فردا جمعه ۴ ۴ آذر ماه ۱۴۰۱، در همبستگی با شهدای جمعه های خونین زاهدان و خاش و قتل عام مردم در مناطق مختلف ایران از جمله کوردستان به خیابان می‌آییم. 

فردا همه شهرهای بلوچستان برای اعلام انزجار از جمهوری اسلامی و علی خامنه ای دست به اعتراض خواهند زد. 

اجازه نخواهیم داد که خون شهدا پایمال شود. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*