اعتراض مردم به جمهوری اسلامی در زاهدان

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ٣ آذر ماه ۱۴۰۱، جوانان شجاع دزاپ (زاهدان) در بازار مشترک و خیابان مَکُران دست به اعتراض علیه جمهوری اسلامی زدند.

انقلابیون با آتش زدن لاستیک خودرو و مسدود کردن مسیر اعتراض خود را به جمهوری اسلامی نشان داده و از اعتراضات سراسری در ایران و کوردستان حمایت کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*