گسترش اعتراضات مردم در زاهدان جهت حمایت از کوردستان

به گزارش رسانک، شامگاه امروز ٢ آذر ماه ۱۴۰۱، جوانان در منطقه شیرآباد دزاپ با شعار علیه علی خامنه ای و سپاه پاسداران در حمایت از ملت کورد بپاخاستند.

این جوانان شجاع با ایجاد راهبندان و سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی، از ملت کورد حمایت کردند.

طی شب های اخیر مردم در نقاط مختلف بلوچستان در خیابان ها از کوردستان حمایت کرده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*