اعتراضات مردم در زاهدان جهت حمایت از کوردستان

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ٢ آذر ماه ۱۴۰۱، جوانان در منطقه شیرآباد دزاپ با شعار علیه علی خامنه ای و سپاه پاسداران در حمایت از ملت کورد بپاخاستند.

این جوانان شجاع با ایجاد راهبندان و سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی، از ملت کورد حمایت کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*