بیداری کودکان بلوچ و اعتراض به جمهوری اسلامی

رسانک/ پس از خشونت های جمهوری اسلامی و کشتار مردم در بلوچستان و ایران، اکنون کودکان بلوچ نیز بر علیه جمهوری اسلامی بپاخاسته و هر روز پس از تعطیلی مدارس اعتراض می‌کنند.

شعار امروز این دانش آموزان: ‏”بسیجی ءِ بےگیرت ،چھارھزار اِنت تئی کیمت”
‏ترجمه: بسیجی بی غیرت، قیمتت چهارهزار تومنه

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*