انسداد کامل مسیر معدن طلای انجرک توسط غیور مردان طایفه سالارزهی

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ٣٠ آبان ماه ۱۴۰۱ ، مردم در تفتان مسیر معدن بزرگ طلای انجیرک را به طور کامل مسدود کردند.

ملت بلوچ برای بازپس گیری معادن بلوچستان از رژیم جمهوری اسلامی ایران مصمم هستمد و اجازه دست درازی این رژیم کودک کُش را به سرمایه های بلوچستان نمی‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*