اعتراض جوانان سرباز به جمهوری اسلامی

رسانک/ روز سه‌شنبه ١ آذر ماه ۱۴۰۱، جوانان بلوچ در شهرستان سرباز با مسدود کردن مسیر ترانزیتی سرباز_چابهار اعتراض خود را به جمهوری اسلامی نشان دادند.

آنها این اعتراض را در حمایت از اعتراضات مردمی در کوردستان انجام دادند و اعلام کردند این انقلاب تا حصول پیروزی ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*