تجمع اعتراض به جمهوری اسلامی در کانادا

به گزارش رسانک، روز شنبه ٢٨ آبان ماه ۱۴۰۱ ، بلوچ ها و سایر ایرانیان مقیم در کانادا تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران در شهر تورنتو برگزار کردند.

در این تجمع مسالمت آمیز شعارهایی در حمایت از اعتراضات مردمی در ایران نیز سر داده شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*