لباس بلوچ، حرمت دارد

رسانک/ در روز جمعه ٢٧ آبان ماه ۱۴۰۱ ، یکی از شعارهای زیبای مردم در شهر دُزاپ (زاهدان) “سپاهی بی‌ناموس، لباس بلوچی نپوش” بود.

احترام به هویت و فرهنگ برای ملت بلوچ همواره مهم بوده و خواهد بود.

در طول بیش از دو ماه اخیر نیروهای امنیتی که صد در صد آنها غیربلوچ هستند با پوشش بلوچی قتل‌های زیادی انجام داده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*