تیراندازی مستقیم تک تیراندازهای به سمت مردم در زاهدان

رسانک/ روز جمعه ٢٧ آبان ماه ۱۴۰۱، مسئولان امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی بر روی ساختمان های بلند نزدیک به محل تجمع مردم تک تیراندازها را مستقر کردند.

این ویدئو نشان می‌دهد که وحوش جمهوری اسلامی به صورت مستقیم به سمت مردم تیراندازی کرده و مردم با سنگ از خود دفاع می‌کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*