پائین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی در سراوان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱، معترضان در شهر شستون (سراوان) پرچم جمهوری اسلامی را از یک مدرسه پایین آورده و آتش زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*