ویدئویی از اعتراض مردم در زاهدان

رسانک/ روز جمعه ٢٧ آبان ماه ۱۴۰۱، رانندگان خودروها در شهر دُزاپ (زاهدان) با بوق ممتد به جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

بدنبال خیزش سراسری مردم در شهرهای مختلف بلوچستان ،رانندگان نیز در داخل شهر دست به اعتراض گسترده زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*