ویدئوهایی از اعتراضات مردم در شیرآباد زاهدان

رسانک/ مردم در شهر دُزاپ و مناطق مختلف از جمله شیرآباد به خیابان ها آمدند.

انها شعار می‌دهند:
“آزادی، آزادی، آزادی”
“مرگ بر خامنه ای”
“مرگ بر بسیجی”
“میکشم میکشم، آنکه برادرم کشت”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*