ویدئوهایی از اعتراضات مردم در شهر چهبار

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٢٧ آبان ماه ۱۴۰۱، مردم در شهر چهبار بر علیه جمهوری اسلامی ایران در شهر چهبار به خیابان ها آمدند.

این تجمع در خیابان خمینی برگزار شده و برای مدتی این خیابان مسدود شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*