وظيفه بلوچ و ایرانیان در حمایت از مولوی کوهی

رسانک/ نزدیک به سه سال از حبس روحانی نترس و منتقد بزرگ جمهوری اسلامی، مولوی فضل الرحمن کوهی در زندان وکیل آباد مشهد میگذرد.

هر بلوچ متفکری از لحاظ دید سیاسی و اجتماعی بایستی مانند مولوی کوهی فکر کند. همه نمی‌توانند مانند ایشان عمل کرده و در فضای خفقان جلوی دیکتاتور بایستند و هر کس چنین توانایی و موقعیتی ندارد اما مانند ایشان می‌توانیم فکر کنیم.

بیداری فکری اولین گام بسوی پیروزی است. زمانش که برسد همه کمرها را بسته و کارهای بزرگ خواهیم کرد.

مولوی کوهی در اعتراضات آبان ٩٨ و کشتار مردم ایران توسط جمهوری اسلامی ایستاد و با شجاعت از مردم دفاع کرد. دفاع او از مردم باعث شد تا هزار روز اخیر را در زندان بگذراند.

این روحانی از ٢۵ آبان ماه دست به اعتصاب زده و وظیفه ماست که از او حمایت کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*