معترضان در زاهدان علیه خامنه‌ای و نظامیان

رسانک/ علی خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا مسئول کشتار مردم در ایران است و ملت بلوچ در شعارهای خود او را نشانه گرفتند.

مردم شعار دادند: «خامنه ای حیا کن مملکتو رها کن» و «میکشیم میکشیم آن که برادرم کشت».

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*