معترضان در روستاهای بلوچستان سد راه جمهوری اسلامی

رسانک/ امروز ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱، جوانان بلوچ در روستای گریکان شهرستان راسک، با بستن محور ترانزیتی سرباز به چابهار علیه جنایات جمهوری اسلامی و همچنین زندانی بودن مولوی کوهی که هم اکنون در زندان وکیل آباد مشهد دست به اعتصاب غذا زده است، اعتراض کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*