لگدمال کردن تابلو بلوار خمینی توسط معترضان در چابهار

رسانک/ معترضان بلوچ در چابهار، تابلوی بلوار خمینی را کنده و لگدمال کردند.

آنها با شعار “خمینی بی شرف” انزجار خود را از جمهوری اسلامی فریاد زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*