“بسیجی سپاهی، داعش ما شمایی”

رسانک/ مردم در شهر دُزاپ (زاهدان) شعار علیه خودفروخته ها و بسیجیانی دادند که صف خود را از نردم جدا کرده و همراه رژیم کودک کُش جمهوری اسلامی هستند.

آنها شعار دادند: بسیجی سپاهی، داعش ما شمایی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*