آغاز اعتراضات در پهره

رسانک/ امروز جمعه ٢٧ آبان ماه ۱۴۰۱، مردم در شهر پهره در اعتراض به جمهوری اسلامی به خیابان آمدند.

انها شهار “مرگ بر خامنه‌ای” سر می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*