شعارنویسی دختران در پهره (ايرانشهر)

رسانک/ زنان و دختران بلوچ در شهر پهره همگام با اعتصابات و اعتراضات سراسری در بلوچستان و ایران اقدام به شعارنویسی علیه جمهوری اسلامی کردند.

خیابان‌های طالقانی و مالکی که از اصلی‌ترین خیابان‌های شهر هستند، رنگ و بوی انقلابی گرفته و مبارزه علیه ستم به زنان ادامه دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*