اعتراض شهروندان خاش به فرماندار این شهر

رسانک/ ٢۶ آبان ماه ۱۴۰۱، مشکلات شهروندان خاش با معضل کمبود سیلندر گاز و وضعیت نابسامان ناشی از مدیریت صحیح مسئولان، باعث شده تا آنها نسبت به فرماندار اعتراض کنند.

معضل کمبود گاز و صف های طویل برای دریافت سیلندر گاز در خاش شهروندان را با مشکلات اساسی روزانه روبرو کرده است.

این مشکلات در حالی در شهر خاش وجود دارد که فرماندار این شهر صاحبگل صالحی، در جمعه خونین خاش معترضان بلوچ را اغتشاشگرانی تعریف کرده بود که قصد تصرف فرمانداری را داشته اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*