مسدود کردن مسیر ترانزیتی سرباز_چابهار

به گزارش رسانک، شامگاه امروز چهارشنبه ٢۵ آبان ماه ۱۴۰۱ ، مردم معترض در جکیگور از توابع شهرستان راسک مسیر ترانزیتی سرباز_چابهار مسدود کردند.

گفتنی است که امروز این منطقه شاهد اعتصابات سراسری گسترده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*