حضور نیروهای نظامی در بین معترضان در پهره (ايرانشهر)

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ٢۵ آبان ماه ۱۴۰۱، بدنبال اعتراض مردم در شهر پهره ، نیروهای امنیتی و نظامی به محل تجمع معترضان رفتند.

مردم در ایرانشهر علیه جمهوری اسلامی و در اعتراض به کشتار مردم بلوچ دست به اعتراض و اعتصاب گسترده‌ زده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*