بازداشت یک دانشجوی دختر توسط نیروهای لباس شخصی در دزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، شامگاه سه شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، یک دانشجوی دختر توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی در شهر دُزاپ (زاهدان) بازداشت شد.

هویت این دانشجو، “آیدا تقی پور” ۲۱ ساله ترم اول مهندسی ریاضی دانشگاه زاهدان و اهل شهر رشت عنوان شده است.

گفته می‌شود، آیدا تقی پور حدود ساعت ۷ شب در خیابان دانشگاه زاهدان در حال رفتن برای خرید وسایل بوده که‌ توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده است.

به گفته ی یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی با خانم تقی پور درگیر شده و به زور موبایل وی را از دستش گرفته اند، وقتی خواهرش به تلفنش زنگ زده یکی از نیرها جواب داده و گفته چهار روز دیگر به دادسرای شماره ۶ شهرستان زاهدان مراجعه کنند.

طبق این گزارش، آیدا پدر خود را از دست داده و فقط یک مادر و خواهر دارد که ساکن رشت و نگران وضعیت وی هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*