عمامه پرانی به زاهدان رسید

رسانک/ عمامه پرانی به مرکز بلوچستان، شهر دُزاپ (زاهدان) رسید.

علیرغم کم بودن آخوند در بلوچستان، مردم با دیدن لباس و عمامه آنها تحریک می‌شوند زیرا بلایی که در طول چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی بر سرشان آمده، مغول ها هم نتوانستند بیاورند.

مردم ایرانی آزاد و آباد می‌خواهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*