شیرزنان شجاع کنارک در خیابان های این شهر بر عليه جمهوری اسلامی 

رسانک/ شامگاه امروز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، شیرزنان شجاع بلوچ در شهر بندری کنارک به خیابان آمده و علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه ای و همگام با اعتصابات و اعتراضات سراسری در جغرافیای ایران، شعار «زن زندگی آزادی/ مرد میهن آبادی» سر می‌دهند.

این اعتراضات تا رسیدن به انقلاب و آزادی ادامه خواهد داشت و خون شهدای بلوچستان قابل مذاکره نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*